oferta dla szkół i kolonii wakacyjnych

Naszą szczególnie atrakcyjną ofertę kierujemy do placówek oświatowych, ośrodków wypoczynkowych i kolonii. Jej celem jest propagowanie wspinaczki jako formy spędzania wolnego czasu , pracy nad ciałem i doskonalenia charakteru. Młodzi ludzie zbyt wiele czasu spędzają przy komputerze i przed telewizorem. Chcemy to zmienić proponując w zamian atrakcje ruchowe, a w szczególności wspinaczkę. Wspinaczka jest szczególną dziedzina aktywności ze względu na swoja specyfikę. Pozwala nie tylko na zwiększenie tężyzny fizycznej, ale także uczy pokory , cierpliwości, systematyczności, nie zawiera elementów agresji. Zapraszamy dyrektorów szkół do współpracy , jednocześnie zapewniając najniższe ceny i najwyższy standard usług. Szczegóły będą ustalane indywidualnie w oparciu o potrzeby lokalne.

Serdecznie zachęcam do kontaktu.