kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych – 4 dni

Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych przygotowuje do  samodzielnego wspinania w skałkach na wędkę oraz na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne (spity, ringi). Może być traktowany jako pierwszy etap kursy po drogach nieubezpieczonych (bez stałej asekuracji).

Tematyka

 • zagrożenia terenu skalnego, zasady bezpieczeństwa;
 • podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie): liny i repsznury , uprzęże biodrowe, karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy), ekspresy,taśmy, przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri, stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska), buty,  akcesoria: magnezja, woreczek
 • zasady asekuracji; zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny, asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego, asekuracja dolna: technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć; postawa asekurującego, zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym, przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania, wspinaczka drogą dwuwyciągową;
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;
 • zastosowanie następujących węzłów: ósemka, kluczka, wyblinka, półwyblinka, podwójny zderzakowy, taśmowy (równoległy), stoper oraz węzeł flagowy;
 • nauczanie techniki wspinania;  wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna,  zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania
 • podstawy technik linowych: zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem;
 • wykłady teoretyczne: skale trudności, zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Zapewniamy

 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • materiały dydaktyczne
 • atestowany sprzęt wspinaczkowy zgodny z normami CE ( Certyfikat Unii Europejskiej) i UIAA (Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych)
 • płytka ze zdjęciami z kursu

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat; w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie, może być od lekarza rodzinnego

Terminy szkolenia ustalane są indywidualnie, ceny kursów uzależnione są od ilości uczestników i nie obejmują noclegów, dojazdu i wyżywienia. Grupa szkoleniowa- minimum 2 osoby.

Cena:  500 zł /os.