kurs wspinaczki na sztucznej ścianie – 1 lub 2 dni

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych,  kurs ten może być traktowany jako pierwszy etap kursu po drogach ubezpieczonych.

Tematyka

 • Zapoznanie ze sztuczną ścianą, zasady bezpieczeństwa
 • Podstawowe informacje o sprzęcie (parametry, itd.)
 • Zasady górnej asekuracji: zapięcie uprzęż, przywiązanie do liny, obsługa przyrządów asekuracyjnych
 • Asekuracja dolna
 • asekuracja podczas bulderingu
 • Węzły i ich zastosowanie: ósemka, flagowy, wyblinka, półwyblinka, taśmowy, zwijanie liny
 • Budowanie stanowisk
 • Nauka technik wspinania; wykorzystanie chwytów, stopni, itd.)
 • System szkolenia w Polsce

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat; w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie, może być od lekarza rodzinnego

Terminy szkolenia ustalane są indywidualnie.

Cena: 200 zł /os. (2 dni 300 zł)